Få hjælp til alkoholbehandling – for hele familien

04 maj 2020 Astrid Pedersen
Få hjælp til alkoholbehandling - for hele familien

Alle, som er vokset op med en alkoholiseret mor eller far, ved hvor smertefuldt det er at være barn i et misbrugsramt hjem. Har den anden forælder påtaget sig det, der kaldes medmisbruger adfærd, vil man som barn ofte blive indrulleret i denne.

Dette betyder, at barnet i mange tilfælde selv må agere mor eller far for den misbrugsramte, eller dække over vedkommende over for skole og familie – og dette skaber en ubalance i forælder/barn relationen. Mange børn, som vokser op med en mor eller far som er alkoholiker eller på anden måde misbruger, vil være udviklingsmæssigt bagefter deres jævnaldrene på såvel det mentale som på det kognitive plan.

Samtidig vil et barn fra et misbrugsramt hjem ofte tage skade på længere sigt, og vil få vanskeligt ved at danne tætte og meningsfulde relationer til andre mennesker senere hen i sit voksen liv. Og så er der meget der tyder på at børn af misbrugere selv er mere udsat for at udvikle et afhængigheds betinget misbrug.

Få hjælp til afvænning – for børnenes skyld

Er du således gift eller samlevende med en alkoholiker, og har I mindreårige børn boende under samme tag, er det således vigtigt at du tager affære lige nu og her. Ikke kun for din egen eller for din alkoholiserede kæreste eller ægtefælles skyld, men for børnenes – og for hele familiens. Har du i alt for langt tid udøvet den destruktive medmisbruger adfærd, som sætter den misbrugsramte i stand til at fortsætte sit alkohol misbrug, bør du hurtigst muligt aflægge dig denne og i stedet søge hjælp til professionel behandling.

Hos Behandlingscenter Stien kan du få assistance til at motivere din kæreste eller ægtefælle for behandling af alkoholmisbrug, og samtidig kan du og børnene få tilbudt et sideløbende familie forløb, hvor familiens sammenhængskraft kan styrkes, og der atter kan komme balance og harmoni i jeres forhold.

Læs mere på behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder